declaració d’accessibilitat

A http://freixnedadecabra.com/ ens comprometem a fer que la nostra web sigui accessible per a tots els usuaris, independentment de les seves capacitats o limitacions. Per fer-ho, seguim les pautes d’accessibilitat del Web Content Accessibility Guidelines (W3C) i apliquem les millors pràctiques de disseny i desenvolupament web. Algunes de les mesures que hem adoptat són:

– Utilitzar un llenguatge clar i senzill, amb una estructura lògica i coherent.
– Proporcionar alternatives textuals per a les imatges.
– Assegurar un contrast adequat entre el text i el fons.
– Facilitar la navegació amb el teclat i amb lectors de pantalla, i evitar l’ús d’elements que puguin provocar llampades o moviments bruscs.

Si teniu alguna dificultat per accedir a la nostra web o voleu fer-nos algun suggeriment o comentari al respecte, podeu contactar-nos a través del formulari de contacte o del correu electrònic formatges@freixnedadecabra.com. Estarem encantats d’atendre’l i millorar la nostra web perquè sigui més accessible per a tothom.